Forening

tilbage

Efter at den danske hær havde rømmet "Dannevirke" i Februar 1864 og derefter var blevet slået på "Dybbøl Banke" den 18 April 1864, måtte Danmark afslå hele Sønderjylland fra Kongeåen til Ejderen til Østrig og Prøjsen.

Ved grænsedragningen i 1920 fik Danmark kun Nordslesvig tilbage mens Sydslesvig forblev tysk styre. Danmark gav dengang de danske sydslesviger dette løfte. "I skal ikke blive glemt". Det er de heller ikke blevet. Det er en kendsgerning at dansk kultur endnu den dag i dag trives helt ned til Ejderen, den gamle grænseflod mellem Norden og det øvrige Europa

Historien om foreningen

Den 16 nov. 1942 stiftede en kreds af interesserede vor lokale afdeling af Gænseforening,- nemlig Grænseforeningen for Thyholm og Jegindø. Gennem årene har der været mange arrangementer, mere eller mindre besøgt. Der har været stille perioder og tider med mere liv. Men to ting har holdt sig gennem årene, hvor foreningen har eksisteret- nemlig en trofast medlemsflok for hvem det naturligt ikke at glemme danskerne syd for grænsen. Og vores kontakt til venskabskredsen i Sattrup ca.25 km. syd for grænsen i Angelområdet.

I det daglige er der nok ikke mange der tænker på, at der syd for den dansk-tyske grænse lever omkring 50.000 mennesker, som ønsker at bevare den danske kultur. I vid udstrækning taler dansk og ønsker deres børn i danske skoler. Nok er de tyske statsborgere, men derfor kan man godt føle sig dansk, og ønsker at bevare båndene til Danmark.

Grænseforeningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særlig syd for grænsen og udbrede kendskabet til grænselandets forhold. Ved at blive medlem af grænseforeningen, kan vi også i vort kommune være med til at støtte arbejdet i Sydslesvig. En af forudsætningerne for at de danske sydslesviger kan være med i et dansk kulturelt fællesskaber, at de får midler til driften af børnehaver, skoler, ungdomsarbejde, kirkelig arbejde, biblioteker o. lign. Her støtter den danske stat, men også Grænseforeningen og den kontakt, der er til Sydslesvig via venskabsforbindelserne er af meget stor værdi.

Siden 1985 har Grænseforeningen for Thyholm og Jegindø arrangeret en årlig 1-dagstur til Sydslesvig, hvor vi har besøgt danske institutioner og spændende historiske steder. Ligeledes er interesserede her fra Thyholm inviteret til vores venskabs-kreds i Sattrup i de lige årstal. I de ulige er Thyholm skiftevis med Thistedkredsen værter for gæster sydfra. Hvad med at være med næste gang lejligheden er der?