sygehuset

tilbage

 

Så lidt om vores sygehus, som vi har haft. Det var landes mindste sygehus, med kun 13 sengepladser. Sygehuset var over 100 år gammel. Jeg har hørt det var en læge her i Hvidbjerg , der startede sygehuset i sin tid. Omkring 1900 byggede amtet en stor bolig til lægen. (Boligen er her stadig i Hvidbjerg. Det er udlejningsejendom i dag, med 3 lejligheder.) Der var en kæmpestor grund til boligen. Lægen mente at Hvidbjerg have brug for et sygehus. Den kunne lægge i hans have, så kunne han være læge der. Det var så meningen han ville have praksis, samtidig passe patienterne på sygehuset. Det var på den måde sygehuset startede her i Hvidbjerg. Da sygehuset blev bygget, i lægens have. Var der stadigvæk en stor have til boligen. Senere da det ikke var lægebolig mere, og huset kom i privat eje. Blev der solgt jord fra til to villaer. Da de gamle telefon centraler med manuel betjening blev nedlagt. Købte Jysk telefon grunden til deres hus, af haven i den gamle lægebolig. Der er stadigvæk en rimelig stor have tilbage.( De år jeg boede i lejlighed her i Hvidbjerg, var i den gamle lægebolig.)

I mange år foregik der operation på sygehuset. Jeg ved ikke hvornår den sidste operation var. Der er også mange børn født på sygehuset. Den sidste der blev født på sygehuset var en dreng. Og det var den 28 Februar i 1973. De sidste år, var det nærmest en sygeafdeling for plejehjemmene. Det har altid været de praktiserende læger, som har haft sygehuset, sammen med deres praktik. Ind imellem var sygehuset fuld belagt. endda overfyldt. Men amtet mente den var for dyrt at have. det endte med lukning. det skete så den 31/8 2000. Det mest kedelig er at der blev kostet millioner på bygningerne. Inden de var færdige blev det vedtaget at lukke. Sådan bruger de vores skatte krone. Nu er det historie, med sygehus på Thyholm. Det var ellers engang vi var glade ved at være i Ringkøbing Amt, i stedet for Viborg. Nu troede vi at kunne beholde vores sygehus. Den gik bare ikke. De ældre som har brug for sygehus ophold, for medicinbehandling. Eller døende patienter, kunne lige så godt lige i Hvidbjerg. Det havde også været nemmere for pårørende. Når de skulle besøge dem.

Lige en rettelse til min beretning om sygehuset. Jeg har fået at vide den sidste fødsel på sygehuset, var den 26 juni 1973. Jeg var ikke rigtig orienteret det er beklagelig.